Physatocheila costata – Kosterniczka drzewniczka

Tingidae – Prześwietlikowate
Ciało owalne, najszersze w środkowej części pokryw. Wyrostek dorsomedialny na głowie krótki i nie wsunięty pomiędzy wyrostki frontalne. Na przedpleczu 3 podłużne bruzdy dochodzące do głowy. Boczne powierzchnie przedplecza, tzw. paranota, w najszerszym miejscu utworzone przez 5 rzędów oczek. Ubarwienie przedplecza i pokryw brązowo-rude. Pole kostalne w części środkowej utworzone przez 3 rzędy oczek, a nasadowa część pola kostalnego (część przed pasmem ciemnych oczek) złożona z 12-20 dużych oczek. Odwłok brązowo-żółty, ciemnobrązowo plamkowany. Nogi brązowo-żółte z ciemnobrązowymi końcami stóp. Czułki rudawe poza członem szczytowym, ciemnobrązowym.

Belgia 31.05.2019 Fot. Gilles San Martin

Belgia 31.05.2019 Fot. Gilles San Martin

P.costata

Luty 2011 Fot. Grzegorz Hebda

  1. Status. Nierzadka, miejscami liczna. Znana z rozproszonych stanowisk w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy; przebywa głównie na drzewach, chętnie na olchach i brzozach. Zimuje najczęściej pod korą, lub w ściółce
  3. Wymiary. Długość ciała 3.3-3.9 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Belgia, Polska
  6. Pokarm. Soki roślinne
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z tego rodzaju – różnią się m.in. barwą czułków, liczbą rzędów oczek na paranotach, oraz liczbą samych oczek, czy sylwetką – najbardziej podobna jest Physatocheila smreczynskii, u której nasadowa część pola kostalnego jest złożona z 6-11 dużych oczek, a wyrostek dorsomedialny jest zagięty do dołu i wsunięty pomiędzy wyrostki frontalne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Hebda Gilles San Martin
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Physatocheila - Kosterniczka


avidal

Leave a Reply