Physatocheila costata – Kosterniczka drzewniczka

Tingidae – Prześwietlikowate
Ciało owalne, najszersze w środkowej części pokryw. Wyrostek dorsomedialny na głowie krótki i nie wsunięty pomiędzy wyrostki frontalne. Na przedpleczu 3 podłużne bruzdy dochodzące do głowy. Boczne powierzchnie przedplecza, tzw. paranota, w najszerszym miejscu utworzone przez 5 rzędów oczek. Ubarwienie przedplecza i pokryw brązoworude. Pole kostalne w części środkowej utworzone przez 3 rzędy oczek, a nasadowa część pola kostalnego (część przed pasmem ciemnych oczek) złożona z 12-20 dużych oczek. Odwłok brązowożółty, ciemnobrązowo plamkowany. Nogi brązowożółte z ciemnobrązowymi końcami stóp. Czułki rudawe poza członem szczytowym, ciemnobrązowym.

P.costata

Luty 2011 Fot. Grzegorz Hebda

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Lasy; przebywa głównie na drzewach, chętnie na olchach i brzozach. Zimuje najczęściej pod korą, lub w ściółce
  3. Wymiary. Długość ciała 3.3-3.9 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Znany z rozproszonych stanowisk w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z tego rodzaju – różnią się m.in. barwą czułków, liczbą rzędów oczek na paranotach, oraz liczbą samych oczek, czy sylwetką – najbardziej podobna jest Physatocheila smreczynskii, u której nasadowa część pola kostalnego jest złożona z 6-11 dużych oczek, a wyrostek dorsomedialny jest zagięty do dołu i wsunięty pomiędzy wyrostki frontalne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Hebda
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Rodzaj Physatocheila - Kosterniczka


avidal

Leave a Reply