Physatocheila smreczynskii – Kosterniczka Smreczyńskiego*

Tingidae – Prześwietlikowate
Ciało owalne, najszersze w środkowej części pokryw. Wyrostek dorsomedialny na głowie zagięty do dołu i wsunięty pomiędzy wyrostki frontalne. Na przedpleczu 3 podłużne bruzdy dochodzące do głowy. Boczne powierzchnie przedplecza, tzw. paranota, w najszerszym miejscu utworzone przez 5 rzędów oczek. Przedplecze i półpokrywy barwy cynamonowej z drobnymi, jaśniejszymi plamkami. Pole kostalne w części środkowej utworzone przez 3 rzędy oczek, a nasadowa część pola kostalnego (część przed pasmem ciemnych oczek) złożona z 6-11 dużych oczek. Nogi rudawe, tylko stopy częściowo ciemnobrązowe. Czułki żółto-brązowe, tylko człon wierzchołkowy ciemnobrązowy.

Kraków 14.06.2020 Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 14.06.2020 Fot. Maksymilian Syratt

 1. Status Pospolita, sporadycznie obserwowana. Występuje w całym kraju
 2. Siedlisko. Lasy; przebywa głównie na drzewach i krzewach z rodziny różowatych. Zimuje najczęściej pod korą, lub w ściółce
 3. Wymiary. Długość ciała 3.2-4 mm
 4. Aktywność. Wiosna – jesień
 5. Lokalizacja. Małopolskie
 6. Pokarm. Soki roślinne
 7. Podobne. Pozostałe gatunki z tego rodzaju – różnią się m.in. barwą czułków, liczbą rzędów oczek na paranotach, oraz liczbą samych oczek, czy sylwetką – najbardziej podobna jest Physatocheila costata, u której nasadowa część pola kostalnego jest złożona z 12-20 dużych oczek, a wyrostek dorsomedialny jest krótki i nie wsunięty pomiędzy wyrostki frontalne
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
 9. Więcej o gatunku
 10. Rozmieszczenie
 11. * – proponowana nazwa gatunkowa

Rodzaj Physatocheila - Kosterniczka


Maks Syratt

Leave a Reply