Ampulicidae – Karaczanowcowate

Smukłe żądłówki o stylikowanym odwłoku należące do nadrodziny Apoidea. Ubarwienie ciała czarne, bądź wielobarwne, często z wyraźnym metalicznym połyskiem. Larwy są parazytoidami karaczanów. Tułów z wyraźnym szwem poprzecznym. Skrzydła przezroczyste; w przednim skrzydle 3 komórki kubitalne Cu. Większość gatunków zasiedla rejony tropikalne. W Europie 2 rodzaje skupiające 5 gatunków. Jeden z nich został wykazany z Polski.

Dolichurus corniculus - Karaczanowiec czarny


Zobacz też:
Ampulex compressa – Gromka szmaragdowa

Leave a Reply