Andrena denticulata – Pszczolinka białoczarna

Andrenidae – Pszczolinkowate
Znana też pod nazwą pszczolinka nawłocianka. Głowa i tułów czarne, częściowo pokryte szarobiałymi włoskami. Nasada odwłoka z uderzająco długimi, jasnymi włoskami – u samicy na tergitach 1 i 2, u samca na 1-ym tergicie. Tylne krawędzie tergitów 2-4 z przepaskami z szarobiałych włosków; przepaski te są wyraźnie szersze u samic (u samca przepaska na 2-im tergicie zwykle jest po środku przerwana). Tylne golenie samicy charakterystycznie ukształtowane; cecha wymaga opatrzenia i zwykle jest słabo widoczna na fotografiach terenowych.

And.denticulata

Uherce Mineralne 30.07.2018 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

An.denticulata

Uherce Mineralne 30.07.2018 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

A.denticulata

Uherce Mineralne 30.07.2018 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

A.denticulata

Łódź – Widzew 13.08.2013 ♀

 1. Liczebność. Nierzadka; samce zdecydowanie mniej liczne od samic
 2. Biotop. Suche łąki i ugory, skraje lasów, lasostepy, wrzosowiska, przytorza
 3. Wymiary. Samica 9-12 mm. Samiec 8-10 mm
 4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
 5. Lokalizacja. Łódzkie
 6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku i nektaru
 7. Podobne. Przede wszystkim gatunki z grupy gatunkowej – Andrena nigriceps, Andrena fuscipes, Andrena tridentata i Andrena similima – w celu identyfikacji wskazana pomoc specjalisty
 8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Nomada rufipes
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
 10. Uwagi 3. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
 11. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply