Andrena labiata – Pszczolinka czerwonoczarna

Andrenidae – Pszczolinkowate
Znana też jako pszczolinka przetacznikowo-koniczynowa. Tergity 2 i 3 czerwone; zwykle czerwone także tergity 1 (przy tylnej krawędzi) i 4 (przy przedniej krawędzi). Lata bardzo zwinnie, przy kwiecie zatrzymuje się na krótką chwilę. Trudna do fotografowania.

Widzew 29.04.2014

Łódź – Widzew 29.04.2014 ♂

Widzew 29.04.2014

Łódź – Widzew 29.04.2014 ♂

Widzew 15.05.2011

Łódź – Widzew 15.05.2011 ♂

Widzew 15.05.2011

Łódź – Widzew 15.05.2011 ♂

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, ale w miejscach pojawu bywa liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, parki, ale też kserotermy
  3. Wymiary. Samica 8-10 mm. Samiec 7-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice zbierają pyłek i nektar. Odwiedzają głównie kwiaty z rodziny krzyżowych – ale nie tylko
  7. Podobne. Przede wszystkim bardzo rzadka Andrena schencki, oraz inne pszczolinki z grupy gatunkowej, np. Andrena hattorfiana – Pszczolinka świerzbnicówka i Andrena rosae
  8. Uwagi. Znane pasożyty gniazdowe tej pszczolinki to Nomada guttulata i Nomada ruficornis
  9. Uwagi 2. Oznaczenie dzięki Jackowi Wendzonce
  10. Uwagi 3. Autor obserwacji – avidal
Widzew 15.05.2011

Łódź – Widzew 15.05.2011 ♂

Widzew 29.04.2014

Łódź – Widzew 29.04.2014 ♂

Widzew 15.05.2011

Łódź – Widzew 15.05.2011 ♂

Widzew 15.05.2011

Łódź – Widzew 15.05.2011 ♂


avidal

Leave a Reply