Andrena labiata – Pszczolinka czerwono-czarna

Andrenidae – Pszczolinkowate
Znana też jako pszczolinka przetacznikowo-koniczynowa. Tergity 2 i 3 czerwone; zwykle czerwone także tergity 1 ( przy tylnej krawędzi ) i 4 ( przy przedniej krawędzi ). Lata bardzo zwinnie, przy kwiecie zatrzymuje się na krotką chwilę. Trudna do fotografowania. Mnie udało się spotkać pewnego odrętwiałego osobnika, gdy było chłodno.

Widzew 29.04.2014

Widzew 29.04.2014 ♀

Widzew 29.04.2014

Widzew 29.04.2014 ♀

Widzew 15.05.2011

Łódź – Widzew 15.05.2011 ♀

Widzew 15.05.2011

Widzew 15.05.2011 ♀

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, ale w miejscach pojawu bywa liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, parki, ale też kserotermy
  3. Wymiary. Samica 8-10 mm. Samiec 7-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice zbierają pyłek i nektar. Odwiedzają głównie kwiaty z rodziny krzyżowych – ale nie tylko
  7. Podobne. Przede wszystkim bardzo rzadka Andrena schencki, oraz inne pszczolinki z grupy gatunkowej, np. Andrena hattorfiana – Pszczolinka świerzbnicówka i Andrena rosae
  8. Uwagi. Pasożyty tej pszczolinki to Nomada guttulata i Nomada ruficornis
  9. Uwagi 2. Oznaczenie dzięki Jackowi Wendzonce
Widzew 15.05.2011

Widzew 15.05.2011 ♀

Widzew 29.04.2014

Widzew 29.04.2014 ♀

Widzew 15.05.2011

Widzew 15.05.2011 ♀

Widzew 15.05.2011

Widzew 15.05.2011 ♀

Leave a Reply