Andrena schencki – Pszczolinka czerwienica

Andrenidae – Pszczolinkowate
Samica o częściowo, lub całkowicie czerwonych tergitach 1-2; czasem czerwona także przednia krawędź tergitu 3. U samca czerwone tergity 2-3, oraz częściowo tergit 1. Poza tym odwłok u obu płci czarny. Tylne krawędzie tergitów 2-4 z żółtymi przepaskami; u samic szerszymi niż u samców. Nadustek samicy czarny, nadustek samca biały.

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, ogrody, tereny otwarte. Gniazduje w koloniach
  3. Wymiary. Samica 12-14 mm. samiec 10-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja.
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku i nektaru
  7. Podobne. Przede wszystkim Andrena labiata, u której czerwone są tergity 2-3, oraz inne pszczolinki o częściowo czerwonym odwłoku

avidal

Leave a Reply