Andrena nycthemera – Pszczolinka szara

Andrenidae – Pszczolinkowate
Głowa stosunkowo szeroka, czarna. Tułów samicy pokryty żółtymi lub szarymi włoskami, tułów samca szaro owłosiony. Odwłok gęsto owłosiony u obu płci – z przewagą szarobiałych włosków u samca i żółtych u samicy. Na tylnych krawędziach tergitów 1-3 bardzo wyraźne przepaski poprzeczne z białoszarych włosków. Tergit ty a zwłaszcza tergit 5-ty są czarno owłosione. Nogi całkowicie czarne, szaro owłosione. Biodra i krętarze u samca z długimi, silnie odstającymi, białoszarymi włoskami. Czułki czarne; u niektórych samic poszczególne człony od spodu bywają zaczerwienione, co jest rzadkością u pszczolinek.

Roztocze Zachodnie 23.04.2021 ♀ Fot. capricornus

  1. Status. Rzadko obserwowana, zwykle nieliczna
  2. Siedlisko. Wydmy śródlądowe, murawy kserotermiczne i inne tereny otwarte. Gniazduje w ziemi, samotnie lub w małych agregacjach
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm; samce przeciętnie nieco mniejsze od samic
  4. Aktywność. Marzec – maj. Jedna z najwcześniej pojawiających się w sezonie pszczolinek
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar; chętnie odwiedza kwiaty wierzb. Larwy żywią się nektarem i pyłkiem
  7. Podobne. Inne pszczolinki o szarobiałym owłosieniu ciała
  8. Uwagi. Autor obserwacji – capricornus
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki

avidal

2 thoughts on “Andrena nycthemera – Pszczolinka szara

Leave a Reply