Bombus vestalis – Trzmielec ziemny

Apidae – Pszczołowate
Dawniej w rodzaju Psithyrus zdegradowanym obecnie do rangi podrodzaju. Owłosienie ciała czarne z żółtą lub pomarańczową przepaską na przodzie tułowia i z białymi przepaskami na tylnych segmentach odwłoka (u samca żółte włoski również w przedniej części odwłoka, na 1-ym tergicie). Wierzchołek odwłoka samicy pokryty w części czekoladowo-brązowymi włoskami. Owłosienie scutellum mniej więcej tak samo ciemne jak owłosienie śródplecza. Skrzydła przyciemnione – cecha diagnostyczna podrodzaju Psithyrus.

Polanów 04.07.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Polanów 04.07.2021 ♂ w towarzystwie Sicus ferrugineus Fot. Magdalena Jędro

Słowiński Park Narodowy 08.07.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Słowiński Park Narodowy 08.07.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Wszędzie tam, gdzie znajdzie gniazda gatunku żywicielskiego, oraz kwietne łąki, polany, przydroża, murawy…
  3. Wymiary. Samica 18-20 mm. Samiec 12-17 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Pomorskie, zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Nektar. Pasożytnicze larwy żywią się mieszaniną pyłku i nektaru – rozwijają się w gniazdach trzmiela ziemnego Bombus terrestris. Samica nachodzi gniazdo gatunku żywicielskiego i przepędza, bądź zabija królową, sama przejmując jej rolę. Następnie niszczy znalezione jaja i larwy, po czym składa własne jaja. Robotnice opiekują się potomstwem agresorki – jeśli wyginą, samica opuszcza gniazdo i wyszukuje następne
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, w tym Bombus bohemicus, u którego owłosienie scutellum jest mniej więcej tak samo ciemne, jak owłosienie śródplecza. Bardzo podobne Bombus lucorum i Bombus terrestris różnią się m.in nieprzyciemnionymi skrzydłami
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Magdalena Jędro

Dolina Grabowej 27.06.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Dolina Grabowej 27.06.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Polanów 04.07.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Polanów 04.07.2021 Fot. Magdalena Jędro

Polanów 04.07.2021 ♂ Fot. Magdalena Jędro

Polanów 04.07.2021 ♂ Fot. Magdalena JędroWZORY BARWNE (wg Trzmielowate Polski  – T.PawlikowskiK.Pawlikowski). Zgodę na wykorzystanie wzorów otrzymałem od profesora Tadeusza Pawlikowskiego


avidal

Leave a Reply