Bombus veteranus – Trzmiel szary

Apidae – Pszczołowate
Całe ciało pokryte długimi, jasnoszarymi, lub jasnożółtobrązowymi włoskami ze zróżnicowanym udziałem włosków czarnych, szczególnie dobrze widocznych po środku wierzchniej strony tułowia.

Słowiński Park Narodowy 09.05.2021 ♀ Fot. Magdalena Jędro

Polanów 04.07.2021 ♀ Fot. Magdalena Jędro

Narwiański Park Narodowy 28.07.2016 Fot. João M da Costa

Narwiański Park Narodowy 28.07.2016 Fot. João M da Costa

Narwiański Park Narodowy 28.07.2016 Fot. João M da Costa

Narwiański Park Narodowy 28.07.2016 Fot. João M da Costa

  1. Liczebność. Radki VU
  2. Biotop. Głównie skraje lasów mieszanych. Konstruuje gniazda napowierzchniowe, lub podziemne – w drugim przypadku chętnie wykorzystuje nory gryzoni
  3. Wymiary. Królowa 16-20 mm. Robotnice 10-16 mm. Samce 13-18 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień. Zimuje królowa
  5. Lokalizacja. Podlaskie, zachodniopomorskie, pomorskie. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  6. Pokarm. Nektar i pyłek, które samice transportują dla larw w tzw. koszyczkach na tylnych goleniach; rodzina liczy 60-150 dorosłych osobników
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro João M da Costa

Słowiński Park Narodowy 09.05.2021 Fot. Magdalena Jędro

Słowiński Park Narodowy 09.05.2021 Fot. Magdalena JędroWZORY BARWNE ( wg Trzmielowate Polski  – T.Pawlikowski, K.Pawlikowski ). Zgodę na wykorzystanie wzorów otrzymałem od profesora Tadeusza Pawlikowskiego


avidal

Leave a Reply