Nomada marshamella – Koczownica ciemnolica

Apidae – Pszczołowate
Głowa i wierzch tułowia pokryte krótkimi, rdzawożółtawymi włoskami. U samicy górna krawędź nadustka i żuwaczki rdzawoczerwone. Tułów czarny – plamy barkowe żółte, tegule czerwone. U samicy na scutellum dwie, zwykle rozdzielone żółte plamy; scutellum samca bywa całkowicie czarne. Odwłok czarny z żółtymi przepaskami poprzecznymi . Przepaski na tergicie 1 u samicy niemal zawsze cienkie, wąsko przerwane po środku (u samca pierwszy tergit bywa całkowicie czarny); przepaski na t2 przerwane u obu płci, w zarysie prostokątne; przepaski na t3 zwykle przerwane u samicy, nierozerwane u samca; na pozostałych tergitach na przepaski nieprzerwane, lecz nieco przewężone po środku. Czułki i nogi rdzawoczerwone.

N.marshamella

Orelec 19.05.2019 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

N marshamella

Orelec 19.05.2019 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Ogólnie ciepłe, nasłonecznione stanowiska, w tym tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 9 -14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec oraz lipiec-sierpień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Kleptopasozytnicze larwy rozwijają się w gniazdach Andrena limata, Andrena assimilis, Andrena rosae, Andrena haemorrhoa, Andrena carantonica, Andrena nitida i Andrena nigroaenea
  7. Podobne. Inne koczownice, zwłaszcza Nomada fulvicornis, u której plamy na 2-im tergicie są silniej przewężone po środku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Andrzej Kucharski
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply