Nomada roberjeotiana – Koczownica jakubka

Apidae – Pszczołowate
Głowa i tułów czarne. Scutellum z parą czerwonych, połączonych ze sobą plam. Postscutellum (zatarczka – wąski pasek za scutellum) czerwone. Tegule samicy czerwone, samca żółte. Odwłok czarny poza częściowo czerwonymi tergitami 1 i 2, przy czym nasada odwłoka jest zawsze czarna. Na bokach tergitów 2 i 3 obecne kremowobiałe palmy. U samca na tergitach 4 i 5 jasne, wąskie przepaski rozerwane po środku. Wierzchołek odwłoka u obu płci z parą białych plam. Trzonek czułków u samicy czerwony, u samca czarny.

Dolina Zimnicy 17.07.2022 ♀ Fot. Tomasz Samolik

Dolina Zimnicy 17.07.2022 ♀ Fot. Tomasz Samolik

Dolina Zimnicy 17.07.2022 ♀ Fot. Tomasz Samolik

Dolina Zimnicy 17.07.2022 ♀ Fot. Tomasz Samolik

  1. Liczebność. Rzadka, sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ukwiecone murawy, ogrody, inne tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm. Zalicza się do małych koczownic
  4. Aktywność. Lipiec i sierpień
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek – chętnie odwiedza starce, jasieńce i podagryczniki. Larwy są kleptopasożytami gniazdowymi Andrena coitana, Andrena denticulata, Andrena nigriceps i Andrena fuscipes
  7. Podobne. U nieco podobnej Nomada obscura zatarczka jest czarna
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Tomasz Samolik
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply