Nomada signata – Koczownica złocista

Apidae – Pszczołowate
Głowa i tułów czarne. Na scutellum dwie czerwone plamy, które u samca mogą być niewyraźne a wręcz mogą zanikać. Na propodeum para żółtych plamek – istotna cecha diagnostyczna gatunku; plamki te są słabiej zaznaczone u samca. Żółte przepaski na tergitach uderzająco szerokie, nieprzerwane.

Chociszewo 05.05.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 05.05.2022 ♀ – widać żółte plamy na propodeum Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Nieliczna, rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, murawy pokryte niską roślinnością, ogrody, parki i inne tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 8-13 mm. Zalicza się do dużych koczownic
  4. Aktywność. Kwiecień – maj/czerwiec
  5. Lokalizacja. Dania, Polska – lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są kleptopasożytami Andrena fulva
  7. Podobne. Liczne inne koczownice o zwykle węższych przepaskach odwłokowych oraz braku żółtych plam na propodeum
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Erland Refling Nielsen Lucyna Bugiera
  9. Więcej o gatunku

Dania 04.05.2022 ♂ Fot. Erland Refling Nielsen


avidal

Leave a Reply