Nomada signata – Koczownica złocista

Apidae – Pszczołowate
Głowa i tułów czarne. Na scutellum dwie czerwone plamy, które u samca mogą być niewyraźne a wręcz mogą zanikać. Na propodeum para żółtych plamek – istotna cecha diagnostyczna gatunku; plamki te są słabiej zaznaczone u samca. Żółte przepaski na tergitach uderzająco szerokie, nieprzerwane.

Chociszewo 05.05.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 05.05.2022 ♀ – widać żółte plamy na propodeum Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Nieliczna, rzadko obserwowana
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, murawy pokryte niską roślinnością, ogrody, parki i inne tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 8-13 mm. Zalicza się do dużych koczownic
  4. Aktywność. Kwiecień – maj/czerwiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są kleptopasożytami Andrena fulva
  7. Podobne. Liczne inne koczownice o zwykle węższych przepaskach odwłokowych oraz braku żółtych plam na propodeum
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply