Tetraloniella dentata – Rozrożka chabrowa

Apidae – Pszczołowate
Nieaktualne nazwy to Tetralonia dentata, Tetralonia cinerescens, a nawet Eucera dentata.
Duża pszczoła z plemienia Eucerini. Tułów pokryty od góry żółtymi włoskami ( intensywniejsza barwa u samicy ), a białymi na bokach. Odwłok z wyraźnymi jasnymi przepaskami. Nadustek samicy częściowo żółty, nadustek samca czarny. Czułki samca znacznie dłuższe. W przednim skrzydle 3 komórki kubitalne Cu.

Widzew 24.06.2011

Łódź – Widzew 24.06.2011

Widzew 24.06.2011

Widzew 24.06.2011

Widzew 02.07.2011

Widzew 02.07.2011

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Suche, ciepłe, otwarte tereny z miejscami nadającymi się do gniazdowania, takimi jak piaskownie czy wydmy śródleśne oraz kwietne łąki, ugory, polany, przydroża…
  3. Wymiary. Długość ciała 13-15 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice zbierają pyłek i nektar, głównie z kwiatów z rodziny złożonych ( astrowatych )
  7. Podobne. Pszczoły z rodzajów Anthophora  i Eucera – te pierwsze mają krótsze czułki, a drugie tylko 2 komórki kubitalne Cu w przednim skrzydle – oraz kilka krajowych gatunków Tetralonia
  8. Uwagi. Gatunek chroniony
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobników z fotografii poniżej opisu Darecki
Nest.

Widzew 30.06.2011 Norka

T dentata.

Łódź – Widzew 11.07.2011

T. dentata

Widzew 30.07.2011

Widzew 02.07.2011

Widzew 02.07.2011

Nest

Widzew 30.06.2011 Norka

T.dentata.

Widzew 30.06.2011

Tetraloniella

Widzew 30.06.2011

T dentata

Widzew 30.06.2011 Samica opuszczająca norkę

Leave a Reply