Thyreus histrionicus – Zwężnica większa

Apidae – Pszczołowate
Ciało czarne z licznymi plamkami i przepaskami z białych, sprasowanych włosków; także na nogach. Deseń charakterystyczny dla rodzaju. Owłosienie wierzchu tułowia stosunkowo krótkie.

T.histrionicus

Łuków 03.07.2018 Fot. Przemek Laskowski

Th histrionicu

Łuków 03.07.2018 Fot. Przemek Laskowski

Th. histrionicus

Łuków 03.07.2018 Fot. Przemek Laskowski

Thyreus

Łuków 03.07.2018 Fot. Przemek Laskowski

  1. Liczebność. Rzadka. Czerwona Lista kategoria DD
  2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny otwarte i – w tym kwietne łąki, polany i ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 8.2-13 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Na ziemi łódzkiej wykazywana z rezerwatu Winnica
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami gniazdowymi porobnicy Amegilla quadrifasciata
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi, bardzo podobny gatunek zwężnicy – Thyreus orbatus, różniącej się min. słabiej sprasowanymi białymi włoskami tworzącymi plamy i przepaski, czy też ciemniejszymi włoskami na twarzy samicy; identyfikacja bywa bardzo trudna i wskazana jest opinia specjalisty. Podobne są także brzęczki z rodzaju Melecta o wyraźnie dłuższym owłosieniu tułowia, oraz znacznie mniejsze mamrzyce z rodzaju Epeolus
  8. Uwagi . Autorem obserwacji jest Przemek Laskowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
T histrionicus

Łuków 19.07.2019 Fot. Przemysław Laskowski

T.histrionicus

Łuków 19.07.2019 Fot. Przemysław Laskowski

Th histrionicus

Łuków 19.07.2019 Fot. Przemysław Laskowski

Th.histrionicus

Łuków 20.07.2019 Fot. Przemysław Laskowski

Thyreus.

Łuków 14.07.2019 Fot. Przemysław Laskowski

Thyreus

Łuków 20.07.2019 Fot. Przemysław Laskowski

Dodaj komentarz