Arge berberidis – Obnażacz berberysowy

Argidae – Obnażaczowate
Znany też jako obnażacz kwaśnicówka. Ciało błyszcząco czarne, lecz u samicy pierwsze kilka tergitów może być ciemnowiśniowa. Na końcu odwłoka szczypcowate wyrostki u samic. Samce mają subtelne paseczki na krawędziach tergitów. Gąsienice białe w żółte plamki i czarne kropki.

Widzew 19.06.2011

Łódź – Widzew 19.06.2011 ♂

Widzew 19.06.2011

Widzew 19.06.2011 ♂

Widzew 19.06.2011

Widzew 19.06.2011 ♂

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, ogrody, parki, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja.  Łódzkie, śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy zjadają liście roślin z rodziny berberysowatych
  7. Podobne. Kilka innych czarnych obnażaczy – lecz tylko ten gatunek jest wyposażony w szczypce odwłokowe. Samce bardzo podobne do Arge nigripes, którego odwłok jest jednolity, bez najcieńszych choćby paseczków na krawędziach tergitów
  8. Uwagi. Larwę obserwował Aleksander Dorda

Cieszyn 14.08.2017 Fot. Aleksander Dorda

Cieszyn 14.08.2017 Fot. Aleksander Dorda

Cieszyn 14.08.2017 Fot. Aleksander Dorda

Cieszyn 03.06.2018 Fot. Aleksander Dorda

Leave a Reply