Argidae – Obnażaczowate

Należące do podrzędu Symphyta masywnie zbudowane rośliniarki.  Najczęściej czarnoczerwone i czarnożółte. Niektóre gatunki metalicznie granatowe, lub zielone. Czułki 3-członowe, co odróżnia je od pilarzowatych Tenthredinidae; u samców rozwidlone na końcu w kształt litery V lub Y. Larwy  przypominające gąsienice motyli żerują zwykle gromadnie; często przybrane są w ostrzegawcze, jaskrawe barwy.
W Polsce wykazano 22 gatunki.

Leave a Reply