Arge ochropus – Obnażacz różówka

Argidae – Obnażaczowate
Dawniej pod nazwą Arge rosae. Głowa czarna. Mesonotum i scutellum czarne; boki tułowia żółtopomarańczowe. Odwłok żółtopomarańczowy. Czułki czarne, 3-członowe. Skrzydła przezroczyste, żółtawe, bez ciemnych poprzecznych smug, czy przepasek; żyłki kostalna i subkostalna ( zewnętrzna krawędź skrzydła ) bardzo wyraźnie zaczernione. Larwa z wierzchu żółta, po bokach biała, lub zielonkawa z żółtą głową; ciało usiane licznymi czarnymi kropkami.

Widzew 11.07.2014 Na wilczomleczu

Łódź – Widzew 11.07.2014 Na wilczomleczu

Las żeromiński 16.06.2014

Las żeromiński 16.06.2014

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Wszędzie tam, gdzie roślina żywicielska; bardzo częsta w ogrodach i parkach
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec. Larwy od czerwca do sierpnia; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie. Występuje w całym kraju. Larwę z fotografii znalazłem wprawdzie nie na krzewie róży, ale róże rosły tuż obok: przypuszczalnie spadła ona z rośliny żywicielskiej
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Bardzo żarłoczne larwy tworzą gołożery na krzewach róż, pozostawiając z liści jedynie nerwy
  7. Podobne. Athalia rosae ma 7- lub 8-członowe czułki. Inne obnażacze ( np. Arge melanochra ) o żółtych odwłokach różnią się bądź czarnymi pleurytami ( boki tułowia ), bądź brakiem zaczernienia wzdłuż krawędzi skrzydła. Także larwy są bardzo podobne do larw pozostałych obnażaczy, zwłaszcza do Arge pagana; różnice tkwią min. w ułożeniu i kształcie czarnych plamek. Larwy innych obnażaczy odróżnić już łatwiej – i tak np. larwy Arge pullata mają czarnogranatową głowę
Murawy Dobromierskie 26.07.2014 Larwa

Murawy Dobromierskie 26.07.2014 Larwa

Murawy Dobromierskie 26.07.2014

Murawy Dobromierskie 26.07.2014

Murawy Dobromierskie 26.07.2014

Murawy Dobromierskie 26.07.2014

Leave a Reply