Arge melanochra – Obnażacz stepowiec

Argidae – Obnażaczowate
Głowa i tułów czarne. Odwłok żółto-pomarańczowy. Czułki 3-członowe. Skrzydła przezroczyste. Przednie skrzydło z czarną plamą przy zewnętrznej krawędzi. Żyłki C i R żółte, komórka kostalna przezroczysta, niezaciemniona.

Andrychów 14.05.2023 Fot. Jerzy Tomiak

Andrychów 14.05.2023 Fot. Jerzy Tomiak

Mileszki 16.08.2013

Mileszki 16.08.2013

Widzew 11.08.2013

Łódź – Widzew 11.08.2013

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, parki, ogrody, łąki, skraje lasów, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 7-8 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Gąsienice żerują na liściach głogu
  7. Podobne. U Arge cyanocrocea na przednim skrzydle znajduje się ciemna przepaska. Pozostałe obnażacze o żółtym odwłoku (np. Arge pagana i Arge ochropus) mają zaczernioną komórkę kostalną i ciemne żyłki C i R
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Tomiak avidal
Niebieskie strzałki wskazują jasne żyłki C i R, strzałka zielona przezroczystą komórkę kostalną

Niebieskie strzałki wskazują jasne żyłki C i R, strzałka zielona przezroczystą komórkę kostalną


avidal

Leave a Reply