Arge enodis – Obnażacz gładkonóg

Argidae – Obnażaczowate
Ciało czarne, u samicy przednie tergity zwykle przybierają ciemnowiśniową barwę. Golenie 3 pary nóg ciemne. Przednie skrzydło: komórka radialna 2RS niemal równoboczna, żyłka 3rm prosta, nie wygięta łukowato.

Murawy Dobromierskie 29.07.2012

Murawy Dobromierskie 29.07.2012

Struga Dobieszkowska 27.07.2011

Struga Dobieszkowska 27.07.2011

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla nadrzeczne, łozowiska, polany, parki, ogrody, łąki, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja.  Łódzkie, świętokrzyskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Oligofagiczne gąsienice żerują na wierzbach
  7. Podobne. Inne czarno ubarwione obnażacze. Arge ciliaris ma częściowo jasne golenie 3 pary. Arge berberidis najłatwiej rozpoznać po szczypcach na końcu odwłoka. Samica Arge thoracica ma czerwone pronotum (przedplecze). Pozostałe czarne obnażacze można wykluczyć poprzez analizę użyłkowania. I tak u Arge gracilicornis, Arge shawi i Arge pullata komorka radialna 2RS nie jest równoboczna, lecz o długości przekraczającej szerokość. U Arge nigripes i Arge fuscipes żyłka 3rm nie jest prosta, lecz łukowato wygięta
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Niebieska strzałka wskazuje komórkę 2RS, czerwona - żyłkę 3 rm

Niebieska strzałka wskazuje komórkę 2RS, czerwona – żyłkę 3rm


avidal

Leave a Reply