Arge cyanocrocea – Obnażacz złotolitka

Argidae – Obnażaczowate
Głowa i tułów czarne. Odwłok żółto-pomarańczowy. Czułki 3-członowe. Skrzydła przezroczyste. Ciemna przepaska na przednim skrzydle zajmuje całą jego szerokość. Żyłki C i R żółte, komórka kostalna przezroczysta, niezaciemniona.

A.cyanocrocea

Ceteń 07.06.2016

Wyry 27.05.2014 Fot. Marek R.Swadzba

Wiączyń 06.05.2012

Wiączyń 06.05.2012

Łódzkie 2021 Fot. Marek Wyszomirski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, parki, zadrzewienia, ogrody, polany, łąki, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Gąsienice żerują na malinach i jeżynach (liście)
  7. Podobne. U Arge melanochra i Arge dimidiata brak przepaski zajmującej całą szerokość przedniego skrzydła. Pozostałe obnażacze o żółtym odwłoku (np. Arge pagana i Arge ochropus) mają zaczernioną komórkę kostalną i ciemne żyłki C i R. Gnatarze z rodzaju Athalia i Selandria różnią się m.in. 7- lub 8 -członowymi czułkami
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski Marek R.Swadzba avidal
Niebieskie strzałki wskazują jasne żyłki C i R, strzałka zielona przezroczystą komórkę kostalną

Niebieskie strzałki wskazują jasne żyłki C i R, strzałka zielona przezroczystą komórkę kostalną – skrzydło A.melanochra


avidal

Leave a Reply