Arge cyanocrocea – Obnażacz złotolitka

Argidae – Obnażaczowate
Głowa i tułów czarne. Odwłok żółtopomarańczowy. Czułki 3-członowe. Skrzydła przezroczyste. Ciemna przepaska na przednim skrzydle zajmuje całą jego szerokość. Żyłki C i R żółte, komórka kostalna przezroczysta, niezaciemniona.

A.cyanocrocea

Ceteń 07.06.2016

Wiączyń 06.05.2012

Wiączyń 06.05.2012

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, parki, zadrzewienia, ogrody, polany, łąki,przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Gąsienice żerują na malinach i jeżynach ( liście )
  7. Podobne. U Arge melanochra i Arge dimidiata brak przepaski zajmującej całą szerokość przedniego skrzydła. Pozostałe obnażacze o żółtym odwłoku ( np. Arge pagana i Arge ochropus) mają zaczernioną komórkę kostalną i ciemne żyłki C i R. Gnatarze z rodzaju Athalia i Selandria różnią się min. 7-, lub 8 -członowymi czułkami
Niebieskie strzałki wskazują jasne żyłki C i R, strzałka zielona przezroczystą komórkę kostalną

Niebieskie strzałki wskazują jasne żyłki C i R, strzałka zielona przezroczystą komórkę kostalną – skrzydło A.melanochra

Leave a Reply