Selandria serva – Owalnica trawowiec

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa czarna. Scutum czarne. Barki żółtopomarańczowe. Pleuryty (boczne płytki tułowia) żółtopomarańczowe. Odwłok i nogi żółtopomarańczowe; stopy bez czarnego plamkowania. Czułki czarne, 8-członowe, lub 9-członowe – człon nasadowy czarny; człon 3 krótszy od 3 członów wierzchołkowych łącznie i jednocześnie wyraźnie, ponad dwukrotnie dłuższy od członu 4. Skrzydła przezroczyste z przyżółconymi w części nasadowej żyłkami – w przednim skrzydle żyłka poprzeczna w komórce analnej dochodzi do tylnej części komórki dyskoidalnej D1. 

S serva

Małopolska 21.05.2019 Fot. Kacper Zięba

Selandria

Małopolska 21.05.2019 Fot. Kacper Zięba

Łuków 01.07.2012 Fot. Ricosz

Łuków 12.08.2009 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wilgotne łąki i polany, mokradła, brzegi zbiorników wodnych, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Małopolskie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i spadź. Larwy żerują na trawach
  7. Podobne. U znacznie rzadszej i przeciętnie wyraźnie większej (do 14 mm) Selandria melanosterna 3 człon czułków jest dłuższy od 3 członów wierzchołkowych łącznie a pleuryty są czarne. Gnatarze z rodzaju Athalia różnią się czarno plamkowanymi stopami – poza Athalia lugens; wtedy konieczna jest analiza użyłkowania przedniego skrzydła. U gnatarzy żyłka poprzeczna w przednim skrzydle w komórce analnej dochodzi do przedniej części komórki dyskoidalnej D1. U obnażaczy Arge  czułki są 3-członowe. Podobny jest też Nematus salicis (inny pokrój ciała, czy też proporcje członów czułków – człon 3 jest niewiele tylko dłuższy od członu 4). Bardzo podobny Brachythops flavens różni się żółtym nasadowym członem czułków
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Kacper Zięba Ricosz
  9. Uwagi 2. Identyfikacja avidal
Selandria antennae

Czułki – czerwona strzałka wskazuje 3 człon, który jest krótszy (czerwona linia) od 3 członów apikalnych łącznie (niebieska linia)


avidal

Leave a Reply