Selandria serva – Owalnica trawowiec

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa czarna. Scutum czarne. Barki żółtopomarańczowe. Pleuryty (boczne płytki tułowia) u samicy żółtopomarańczowe, u samca zwykle czarne. Odwłok i nogi żółtopomarańczowe; stopy bez czarnego plamkowania. Czułki czarne, 8-członowe, lub 9-członowe – człon nasadowy czarny; człon 3 krótszy od 3 członów wierzchołkowych łącznie i jednocześnie wyraźnie, ponad dwukrotnie dłuższy od członu 4. Skrzydła przezroczyste z przyżółconymi w części nasadowej żyłkami – w przednim skrzydle żyłka poprzeczna w komórce analnej dochodzi do tylnej części komórki dyskoidalnej D1. 

S serva

Małopolska 21.05.2019 ♀ Fot. Kacper Zięba

Selandria

Małopolska 21.05.2019 ♀ Fot. Kacper Zięba

Łuków 01.07.2012 ♀ Fot. Ricosz

Łuków 12.08.2009 ♀ Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wilgotne łąki i polany, mokradła, brzegi zbiorników wodnych, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Małopolskie, lubelskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i spadź. Larwy żerują na trawach
  7. Podobne. U znacznie rzadszej i przeciętnie wyraźnie większej (do 14 mm) Selandria melanosterna 3 człon czułków jest dłuższy od 3 członów wierzchołkowych łącznie a pleuryty są czarne również u samicy. Gnatarze z rodzaju Athalia różnią się czarno plamkowanymi stopami – poza Athalia lugens; wtedy konieczna jest analiza użyłkowania przedniego skrzydła. U gnatarzy żyłka poprzeczna w przednim skrzydle w komórce analnej dochodzi do przedniej części komórki dyskoidalnej D1. U obnażaczy Arge  czułki są 3-członowe. Podobny jest też Nematus salicis (inny pokrój ciała, czy też proporcje członów czułków – człon 3 jest niewiele tylko dłuższy od członu 4). Bardzo podobny Brachythops flavens różni się żółtym nasadowym członem czułków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Kacper Zięba Ricosz avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja samców Andreas Taeger
Selandria antennae

Czułki – czerwona strzałka wskazuje 3 człon, który jest krótszy (czerwona linia) od 3 członów apikalnych łącznie (niebieska linia)

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021 ♂ 

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021 ♂ – jak widać boki tułowia są czarne jak u Selandria melanosterna

Łódź – Dolina Olechówki 29.05.2021 ♂

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021 ♂


avidal

Leave a Reply