Arge rustica – Obnażacz dębówka

Argidae – Obnażaczowate
Czarna rośliniarka z żółtawo przyciemnionymi skrzydłami i żółtymi akcentami na odwłoku; u samicy bardziej, u samca mniej. Nogi zawsze czarno-żółte.

Struga Dobieszkowska 26.07.2011

Struga Dobieszkowska 26.07.2011 ♀

Struga Dobieszkowska 26.07.2011

Struga Dobieszkowska 26.07.2011 ♀

Struga Dobieszkowska 26.07.2011

Struga Dobieszkowska 26.07.2011 ♀

Struga Dobieszkowska 26.07.2011

Struga Dobieszkowska 26.07.2011 ♀

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, leśne polany, kwietne łąki, ogrody, przydroża. Najłatwiej znaleźć go w pełni lata na baldachach.
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy żerują na liściach dębu. Imagines preferują pyłek i nektar roślin baldaszkowatych, np. barszczu zwyczajnego
  7. Podobne. Dzięki żółtym krawędziom tergitów nie do pomylenia z innymi obnażaczami
  8. Uwagi. Stadia preimaginalne pasożytowane przez różne gatunki gąsieniczników (np. Dyspetes luteomarginatus)i męczelkowatych (Braconidae)
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal

Łuków Fot. Ricosz

Struga Dobieszkowska 26.07.2011

Struga Dobieszkowska 26.07.2011 ♀

Struga Dobieszkowska 26.07.2011

Struga Dobieszkowska 26.07.2011 ♀


avidal

Leave a Reply