Dyspetes luteomarginatus

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Poprzednio pod nazwą Dyspetes praerogator. Głowa, tułów i odwłok całkowicie czarne. Nogi czerwonobrązowe lub żółtobrązowe, zwykle ciemniejsze u samców. Pokładełko bardzo krótkie. Czułki bez rozjaśnień na segmentach, ciemniejsze u samca. Skrzydła przezroczyste; zwierciadełko czworokątne, z krótka petiolą łączącą je z żyłką Rs.

Głogów 20.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Głogów 20.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Chociszewo 17.10.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Głogów 20.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Zarośla, skraje lasów, parki, ogrody, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 6-9 mm, samca 7-11 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, rosa. Larwy są parazytoidami larw rośliniarek, głównie z rodzin Argidae i Tenthredinidae
  7. Podobne. Liczne inne gąsieniczniki (często o odmiennym kształcie zwierciadełka), w tym identycznie ubarwiony, lecz zauważalnie mniejszy (6-8 mm) Dyspetes arrogator, który pojawia się wcześniej w sezonie i kończy loty na początku lipca
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Alek Brzozowski Lucyna Bugiera

Przednie skrzydło. Czerwona strzałka wskazuje czworokątne zwierciadełko z petiolą. Żółta strzałka wskazuje żyłkę Rs

Głogów 20.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Chociszewo 11.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 30.09.2020 Fot. Lucyna Bugiera

Głogów 20.08.2009 Fot. Alek Brzozowski


avidal