Iphiaulax spp.

Braconidae – Męczelkowate
Głowa okrągła. Tułów czarny lub częściowo bądź całkowicie czerwony. Odwłok intensywnie czerwony. Pokładełko dobrze widoczne, czarne. Czułki długie, bez jasnych obrączek. Skrzydła silnie przyciemnione; w przednim skrzydle 2 komórki kubitalne Cu. Opis dotyczy gatunków wykazanych z Polski – poza granicami naszego kraju spotyka sie gatunki z barwnymi plamami na skrzydłach. W Polsce co najmniej 3 gatunki, które trudno rozróżnić na fotografiach terenowych.
Jeśli posiadasz klucz do rodzaju, proszę o kontakt.

Chmielnik ♀ Fot. Mariusz Gwardjan

  1. Liczebność. Zapewne nierzadkie. W Polsce odnaleziono Iphiaulax mactator, Iphiaulax impostor i Iphiaulax niezabitowskyi
  2. Biotop. Głównie lasy i ich skraje
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są parazytoidami wewnętrznymi larw kózkowatych Cerambycidae, bogatkowatych Buprestidae, a być może także innych chrząszczy ksylofagicznych; oraz gąsienic motyli z rodziny Cossidae
  7. Podobne. Inne gatunki męczelkowatych o czerwonym odwłoku
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Mariusz Gwardjan avidal
Iphiaulax.

Las wiączyński 06.07.2017 ♀ Iphiaulax sp.?


avidal

Leave a Reply