Chalcis biguttata

Chalcididae – Bleskotkowate
Twarz czarna, z parą jasnych plamek u samicy. Głowa czarna. Tułów czarny, gęsto punktowany. Tegule żółto-białe. Odwłok czarny, w przedniej części stylikowany, w tylnej gruszkowato rozdęty; stylik czarny. Czułki czarne. Tylne biodra czarne, silnie wydłużone. Tylne uda zgrubiałe, dwubarwne – dobrze widoczne są dwie biało-żółte plamy. Na wewnętrznej krawędzi tylnych ud rząd 10-15 zębowatych wyrostków.

C biguttata

Okuninka 18.07.2018

Chalcis

Okuninka 18.07.2018

Ch.biguttata

Okuninka 18.07.2018

Ch biguttata

Okuninka 18.07.2018

  1. Status. Bardzo rzadki. Włączony do entomofauny Polski dopiero w 2017 roku (na podstawie pojedynczego stwierdzenia z 2008 roku) – z tej przyczyny nie umieszczony ani w Czerwonej Księdze, ani na Czerwonej Liście HIT INSEKTARIUM
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki, mokradła, bogate w roślinność brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Nie znalazłem dokładnych danych; znaleziony przeze mnie osobnik mierzył 8-10 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Brzegi Jeziora Białego koło Włodawy (lubelskie). Drugie stanowisko w kraju – poprzednio wykazany jedynie z okolic Rogalina (Wielkopolska)
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem; odwiedzają zwłaszcza kwitnące baldachy. Larwy są parazytoidami larw lwinek z rodzaju Stratiomys
  7. Podobne. W Polsce i w Europie znane są jeszcze dwa gatunki z rodzaju – u Chalcis myrifex stylik jest żółty, u Chalcis sispes uda plamy na udach są czerwono-pomarańczowe. Można też pomylić ją z wyraźnie jednak mniejszymi gatunkami z rodzaju Brachymeria, u których tylne uda nie są tak silnie zgrubiałe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
C. biguttata

Okuninka 18.07.2018


avidal

Leave a Reply