Chalcis myrifex

Chalcididae – Bleskotkowate
Twarz częściowo żółta. Głowa czarna. Tułów czarny, gęsto punktowany. Odwłok czarny,w  przedniej części stylikowany, w tylnej gruszkowato rozdęty; stylik żółty. Czułki czarne. Tylne biodra czarne, silnie wydłużone. Tylne uda zgrubiałe, dwubarwne, żółtoczarne.

Okolice Puszczy Solskiej 19.07.2020 Fot. capricornus

Okolice Puszczy Solskiej 19.07.2020 Fot. capricornus

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, sporadycznie obserwowany LC
  2. Biotop. Wilgotne łąki, mokradła, bogate w roślinność brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała w granicach 10-16 mm
  4. Aktywność Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Imagines pożywiają się nektarem. Larwy są parazytoidami larw lwinek z rodzaju Stratiomys. Samica składa jaja na ciało lwinki (w odróżnieniu od Chalcis sispes, której samica składa jaja na złoża jaj gospodarza)
  7. Podobne. W Polsce i w Europie znane są jeszcze dwa gatunki z rodzaju, które na pierwszy rzut oka można odróżnić po czarnym styliku i ubarwieniu tylnych ud – czarnych z żółtą plamą u Chalcis biguttata i czerwonych u Chalcis sispes
  8. Uwagi. Autor obserwacji – capricornus
  9. Uwagi 2. Identyfikacja avidal

avidal

Leave a Reply