Chalcis myrifex

Chalcididae – Bleskotkowate
Twarz częściowo żółta. Głowa czarna. Tułów czarny, gęsto punktowany. Odwłok czarny, w przedniej części stylikowany, w tylnej gruszkowato rozdęty; stylik żółty. Czułki czarne. Tylne biodra czarne, silnie wydłużone. Tylne uda zgrubiałe, dwubarwne – żółto-czarne.

Okolice Puszczy Solskiej 19.07.2020 Fot. capricornus

Okolice Puszczy Solskiej 19.07.2020 Fot. capricornus

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, sporadycznie obserwowany LC
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki, mokradła, bogate w roślinność brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała w granicach 10-16 mm
  4. Aktywność Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Imagines pożywiają się nektarem. Larwy są parazytoidami larw lwinek z rodzaju Stratiomys. Samica składa jaja na ciało lwinki (w odróżnieniu od Chalcis sispes, której samica składa jaja na złoża jaj gospodarza)
  7. Podobne. W Polsce i w Europie znane są jeszcze dwa gatunki z rodzaju, które na pierwszy rzut oka można odróżnić po czarnym styliku i ubarwieniu tylnych ud – czarnych z żółtą plamą u Chalcis biguttata i czerwonych u Chalcis sispes
  8. Uwagi. Autor obserwacji – capricornus
  9. Uwagi 2. Identyfikacja avidal

avidal

Leave a Reply