Chalcididae – Bleskotkowate

Rodzina wchodząca w skład różnorodnej nadrodziny Chalcidoidea. Skupia najczęściej czarne bleskotki o matowym ciele; tylko wyjątkowo z metalicznym połyskiem. Tylne nogi spektakularnie ukształtowane – biodra silnie wydłużone, uda wyraźnie pogrubiałe (często jaskrawo ubarwione i ząbkowane na krawędzi), golenie łukowato wygięte. Wszystkie gatunki z rodziny w stadium larwalnym są parazytoidami innych owadów, głównie gąsienic i poczwarek motyli, oraz larw chrząszczy i muchówek.
Dokładna liczba gatunków występujących w Polsce trudna do ustalenia, ponieważ regularnie pojawiają się doniesienia o kolejnych, nowych gatunkach. Stan na 2019 rok to 13 gatunków.

Brachymeria femorata
Brachymeria inermis
Rezerwat Owczary 19.06.2016 Brachymeria minuta
Brachymeria tibialis
 Chalcis biguttata
Chalcis myrifex
Rezerwat Owczary 19.06.2016 Chalcis sispes
Łódzki Ogród Botaniczny 13.05.2016 Haltichella rufipes

Leave a Reply