Chalcididae – Bleskotkowate

Rodzina wchodząca w skład różnorodnej nadrodziny Chalcidoidea. Skupia najczęściej czarne bleskotki o matowym ciele; tylko wyjątkowo z metalicznym połyskiem. Tylne nogi spektakularnie ukształtowane – biodra silnie wydłużone, uda wyraźnie pogrubiałe ( często jaskrawo ubarwione i ząbkowane na krawędzi ), golenie łukowato wygięte. Wszystkie gatunki z rodziny w stadium larwalnym są parazytoidami innych owadów, głównie gąsienic i poczwarek motyli, oraz larw chrząszczy i muchówek.
Dokładna liczba gatunków występujących w Polsce trudna do ustalenia, ponieważ regularnie pojawiają się doniesienia o kolejnych, nowych gatunkach. Myślę, że aktualnie wykazano z naszego kraju 11 gatunków.

Rezerwat Owczary 19.06.2016 Brachymeria minuta
 Chalcis biguttata
Rezerwat Owczary 19.06.2016 Chalcis sispes
Łódzki Ogród Botaniczny 13.05.2016 Haltichella rufipes

Dodaj komentarz