Chalcididae – Bleskotkowate

Rodzina wchodząca w skład różnorodnej nadrodziny Chalcidoidea. Skupia najczęściej czarne bleskotki o matowym ciele; tylko wyjątkowo z metalicznym połyskiem. Tylne nogi spektakularnie ukształtowane – biodra silnie wydłużone, uda wyraźnie zgrubiałe (często jaskrawo ubarwione i ząbkowane na krawędzi), golenie łukowato wygięte. Wszystkie gatunki z rodziny w stadium larwalnym są parazytoidami innych owadów, głównie gąsienic i poczwarek motyli, oraz larw chrząszczy i muchówek.
Dokładna liczba gatunków występujących w Polsce trudna do ustalenia, ponieważ regularnie pojawiają się doniesienia o kolejnych, nowych gatunkach. Stan na 2023 rok to 14 gatunków.


Leave a Reply