Chrysura cuprea – Złotolitka miedzianka

Chrysididae – Złotolitkowate
Głowa, znaczna część tułowia (pronotum, mesoscutum, mesoscutellum) oraz odwłok są intensywnie czerwone z miedzistym połyskiem. Boczne płytki tulowia (mesopleuron i metanotum) oraz propodeum i nogi są niebieskie. Wierzchołek 3-ego tergitu pozbawiony ząbków.

Austria – Leibnitz 09.04.2017 Fot. gernotkunz

Austria – Müllendorf 07.06.2016 Fot. gernotkunz

Austria – Müllendorf 07.06.2016 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Brak współczesnych stanowisk, ostatnia wzmianka pochodzi z lat 50-tych – wynika to zapewne z tego, że w Polsce nie gniazduje murarka rudowłosa, z którą jest związana ekologicznie EX
  2. Biotop. Nasłonecznione tereny otwarte, w tym murawy kserotermiczne i psammofilne oraz kamieniste zbocza. Regularnie krząta się przy pustych muszlach ślimaków, w których gniazduje jej podstawowy gatunek żywicielski
  3. Wymiary. Długość ciała 6-11 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce prawdopodobnie nie występuje, choć jest zaliczana do entomofauny naszego kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami larw murarki rudowłosej Megachile rufohirta, rzadziej innych Megachilidae
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Austria – Müllendorf 07.06.2016 Brak ząbków wierzchołkowych na odwłoku, tak często wykształconych u innych złotolitek Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply