Chrysura cuprea – Złotolitka miedzianka

Chrysididae – Złotolitkowate
Głowa, znaczna część tułowia (pronotum, mesoscutum, mesoscutellum) oraz odwłok są intensywnie czerwone z miedzistym połyskiem. Boczne płytki tułowia (mesopleuron i metanotum) oraz propodeum i nogi są niebieskie. Wierzchołek 3-ego tergitu pozbawiony ząbków.

Austria – Leibnitz 09.04.2017 Fot. gernotkunz

Austria – Müllendorf 07.06.2016 Fot. gernotkunz

Austria – Müllendorf 07.06.2016 Fot. gernotkunz

  1. Status. Brak współczesnych stanowisk, ostatnia wzmianka pochodzi z lat 50-tych – wynika to zapewne z tego, że w Polsce nie gniazduje murarka rudowłosa, z którą jest związana ekologicznie EX
  2. Siedlisko. Nasłonecznione tereny otwarte, w tym murawy kserotermiczne i psammofilne oraz kamieniste zbocza. Regularnie krząta się przy pustych muszlach ślimaków, w których gniazduje jej podstawowy gatunek żywicielski
  3. Wymiary. Długość ciała 6-11 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce prawdopodobnie nie występuje, choć jest zaliczana do entomofauny naszego kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są kleptopasożytami gniazdowymi i parazytoidami larw murarki rudowłosej Megachile rufohirta, rzadziej innych Megachilidae
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Austria – Müllendorf 07.06.2016 Brak ząbków wierzchołkowych na odwłoku, tak często wykształconych u innych złotolitek Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply