Chrysura radians – Złotolitka miesierkówka

Chrysididae – Złotolitkowate
Głowa i tułów niebieskozielone, u niektórych osobników ze złocistymi, rozmytymi plamami. Odwłok intensywnie czerwony o niejednolitym punktowaniu – obok grubych punktów znajdują się również drobne. Wierzchołek 3-ego tergitu pozbawiony ząbków, słabo zaokrąglony – niemal płaski i tępy.

Hiszpania – Granada 13.05.2021 ♀ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 13.05.2021 ♀ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 13.05.2021 ♀ Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Nierzadka na południu i w centrum kraju. Samice ponad pięciokrotnie liczniejsze od samców LC
  2. Biotop. Nasłonecznione tereny otwarte, w tym murawy kserotermiczne i psammofilne; regularnie znajdowana na drewnianych budynkach
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami larw murarek z rodzaju Osmia i miesierek z rodzaju Megachile, rzadziej innych Megachilidae
  7. Podobne. Niemal identycznie ubarwione gatunki z rodzaju są bardzo trudne do rozróżnienia na fotografiach terenowych – w Polsce są to Chrysura simplex, Chrysura trimaculata, Chrysura austriaca i Chrysura hirsuta. Cechy diagnostyczne to m.in. punktowanie odwłoka (jednolite u Chrysis trimaculata), ubarwienie sternitów i kształt wierzchołka ostatniego tergitu i kształt metanotum. Wszystkie są znacznie i zdecydowanie rzadsze. U gatunków z rodzaju Chrysis wierzchołek odwłoka zwykle jest ząbkowany
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

avidal

Leave a Reply