Hylaeus cornutus – Samotka rogata

Colletidae – Lepiarkowate
Ciało czarne, słabo owłosione. Twarz czarna u obu płci.  Na bokach nadustka samicy widoczne charakterystyczne, przypominające różki wyrostki. Skrzydła przezroczyste; w przednim skrzydle 2 komórki kubitalne Cu.

H cornutus

Łódzki Ogród Botaniczny 21.05.2015 Fot. Jacek Nowak

Hyl. cornutus

Łódzki Ogród Botaniczny 21.05.2015 Fot. Jacek Nowak

H.cornutus

Łódzki Ogród Botaniczny 21.05.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Siedlisko. Rzadka, lokalna DD
  2. Siedlisko. Ciepłe tereny otwarte, w tym murawy kserotermiczne i nagrzane doliny rzeczne. Najchętniej gniazduje w pustych łodygach roślin
  3. Wymiary. Samica 6-7.5 mm. Samiec 5.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żywią się pyłkiem i nektarem. Samice transportują pyłek w zagłębieniu nadustka – odmiennie niż wszystkie pozostałe samotki
  7. Podobne. Inne samotki różniące się ubarwieniem nadustka i brakiem rożków przy nadustku u samic
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Jacek Wendzonka

avidal

Leave a Reply