Hylaeus hyalinatus – Samotka błoniarka

Colletidae – Lepiarkowate
Ciało czarne, skąpo owłosione – niemal nagie. Nadustek samicy czarny, a żółte bądź białe plamy twarzowe obok niego relatywnie małe, trójkątne; u niektórych samic twarz całkowicie czarna, pozbawiona białych plam twarzowych. U samca nadustek żółty bądź biały, a trójkątne plamy twarzowe większe. Twarz samca pokryta długimi, żółtymi włoskami – cecha diagnostyczna gatunku. U obu płci guzy barkowe, tegule i nasady goleni wszystkich nóg są żółte.

Chociszewo 27.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 27.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 27.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Nierzadka, miejscami liczna
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte – chętnie murawy kserotermiczne i psammofilne. Gniazduje w norkach wykopanych w piasku lub w glinie, w szczelinach skalnych, a także w drewnie i w łodygach roślin
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień; zwykle dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żywią się pyłkiem i nektarem. Samice transportują pyłek na szczotkach tylnych goleni oraz w wolach przełyku wraz z nektarem
  7. Podobne. Inne samotki różnią się m.in. kształtem plam twarzowych i owłosieniem twarzy
  8. Uwagi. Znanymi pasożytami gniazdowymi są zadziorki z rodzaju Gasteruption
  9. Uwagi 2. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  10. Więcej o gatunku

Chociszewo 18.06.2021 In copula Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 18.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply