Crossocerus quadrimaculatus – Grzebacz plamkowany

Crabronidae – Grzebaczowate
Głowa czarna. Dolna granica skroni z kolcem skierowanym ku dołowi – główna cecha diagnostyczna gatunku. Przednia krawędź nadustka samca z 6 wcięciami. Nadustek samicy bez wcięć. Mesonotum ( śródplecze ) czarne. Scutellum ( tarczka ) czarne. Zatarczka czarna, lub z żółtym, poprzecznym pasem. Na odwłoku zwykle żółte plamy, których ilość, kształt i wielkość podlegają dużej zmienności osobniczej; spotyka się osobniki także o czarnym odwłoku pozbawionym plam na tergitach. Uda zwykle czarne, golenie dwubarwne.

Las wiączyński 07.08.2015

Las wiączyński 07.08.2015

C.quadrimaculatus

Las wiączyński 07.08.2015 Samica

C.quadrimaculatus

Las wiączyński 07.08.2015 Samiec

C.quadrimaculatus

Las wiączyński 07.08.2015

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz nieczęsto obserwowany
  2. Biotop. Piaskownie i wydmy śródleśne, murawy kserotermiczne, wrzosowiska, kamieniołomy, ale też leśne drogi i polany
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 6-10.5 mm. Samiec 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – połowa października
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Spadź, nektar. Larwy pożerają sparaliżowane przez samice motyle, chruściki i muchówki ( chętnie komary )
  7. Podobne. Inne grzebacze o żółto plamkowanych tergitach ( Crossocerus binotatus, Mellinus arvensis i inne – w tym samica Crossocerus vagabundus różniąca się min. brakiem wcięć na żuwaczkach )

Dodaj komentarz