Crossocerus vagabundus – Grzebacz komarnicowiec

Crabronidae – Grzebaczowate
Głowa masywna, czarna. Samica: Nadustek pokryty srebrzystymi włoskami. Żuwaczki dwukrotnie, łukowato wycięte. Skronie bez kolca na dolnej powierzchni. Tułów czarny z żółtym pasem przy nasadzie. Scutellum przynajmniej częściowo żółte. Odwłok czarny z żółtymi przepaskami na tergitach, przepaski w przedniej części tułowia są zwykle po środku przerwane. Pierwszy tergit mniej więcej tak samo długi, jak szeroki. Samiec: Scutellum czarne. Tergity 5 i 6 bez żółtych plam czy przepasek, całkowicie czarne.

Cr.vagabundus

Wiedeń 30.06.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

C.vagabundus.

Wiedeń 30.06.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Chociszewo 30.06.2022 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 30.06.2022 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 30.06.2022 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

C vagabundus

Wiedeń 30.06.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Status. Szeroko rozsiedlony, lecz niezbyt liczny. W Polsce występuje na całym obszarze
  2. Siedlisko. Skraje lasów, ogrody, polany, wrzosowiska, tereny ruderalne. Gniazduje w drewnie (w tym w opuszczonych korytarzach owadów ksylofagicznych), rzadziej w pustych łodygach roślin oraz – co wynika z obserwacji Adriana Atamańczuka – w ziemi. Niekiedy zasiedla hotele dla owadów
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 8-12 mm, samca 7-10 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Zimują larwy w kokonach
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – lubuskie
  6. Pokarm. Spadź, nektar. Dla entomofagicznych larw samice łowią i paraliżują duże i średniej wielkości muchówki; głównie z rodzin Tipulidae, Rhagionidae, Syrphidae, Tabanidae, Therevidae, Chironomidae, Muscidae, Limoniidae. Obserwowano również samice znoszące gąsienice motyli a nawet mrówki. Zdobycz transportowana jest w locie, zwykle po wcześniejszej amputacji kończyn. W jednym gnieździe samica umieszcza od 4 do 20 muchówek
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – w tym Crossocerus quadrimaculatus (żuwaczki bez wycięć) oraz niektóre gatunki z rodzaju Ectemnius. Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych trudna, obarczona ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adrian Atamańczuk Lucyna Bugiera
  9. Uwagi 2. Identyfikacja samicy Darecki
  10. Więcej o gatunku
C.vagabundus

Wiedeń 06.07.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Cr vagabundus

Wiedeń 06.07.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Cr. vagabundus host

Wiedeń 06.07.2019 Wij wyciągnął sparaliżowaną muchówkę z gniazda – ofiara to Episyrphus balteatus Fot. Adrian Atamańczuk


Rodzaj Crossocerus - Grzebacz


avidal