Ectemnius lapidarius – Belnik drewniak

Crabronidae – Grzebaczowate
Znany też jako belnik złotowąs. Głowa, tułów i odwłok z rzadkimi, lecz długimi, jasnymi włoskami na bokach. Tułów czarny, pas barkowy z żółtą linią rozerwaną na dwie wąskie plamy. Guzy barkowe czarne. Na tergitach 1-4 żółte plamy, a na tergicie 5-tym żółta przepaska. U samca 3 człon czułków z wyraźnym zębem; zęby na członach 4 i 5 również obecne, ale znacznie mniejsze.

Austria – Styria 19.07.2021 Fot. gernotkunz

Austria – Styria 19.07.2021 Fot. gernotkunz

Austria – Styria 19.07.2021 Fot. gernotkunz

Austria – Styria 19.07.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, łąki, murawy, ogrody, tereny ruderalne. Gniazduje w drewnie
  3. Wymiary. Długość ciała samca 7-11, samicy 9-12 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samica łowi i paraliżuje muchówki z różnych rodzin
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju – identyfikacja zalicza się do bardzo trudnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Rodzaj Ectemnius - Belnik


avidal