Ectemnius rubicola – Belnik płaskoudy

Crabronidae – Grzebaczowate
Głowa czarna. Nadustek samicy z trzema ząbkami. Scutellum czarne. 1 tergit gładki, pozbawiony widocznego punktowania. Żółte przepaski odwłokowe zwykle rozerwane po środku, niekiedy jednak połączone. Uda czarne, golenie żółtoczarne; przednie uda samca płatowato rozszerzone przy nasadzie. 3 człon czułków co najwyżej dwukrotnie tak długi, jak szeroki w części apikalnej.

Moszczenica 14.09.2017 ♀

Moszczenica 14.09.2017 ♀

Moszczenica 14.09.2017 ♀

Moszczenica 14.09.2017 ♀

  1. Status. Nierzadki, miejscami liczny
  2. Siedlisko. Zarośla, skraje lasów, łąki, polany, tereny ruderalne. Gniazda zakłada w pustych łodygach ostów, trzcin, jeżyn, czarnego bzu i innych roślin; raczej unika zakładania gniazd w martwym drewnie
  3. Wymiary. Samica 7-9.5 mm. Samiec 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie; osobnik z fotografii został wyciągniety z sieci pajęczej
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Dla larw samica łowi drobne muchówki, chętnie z rodzin Lauxaniidae, Muscidae, Tephritidae i Syrphidae
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, które różnią się min. proporcjami członów czułków, punktowaniem 1-go tergitu i kształtem nadustka. Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych bywa zwykle bardzo trudna
  8. Uwagi. Identyfikacja – jako gatunek najbardziej prawdopodobny – Darecki
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

Rodzaj Ectemnius - Belnik


avidal

Leave a Reply