Melittobia acasta

Eulophidae – Wiechońkowate
Samica czarna, o wydłużonej twarzy (trochę jak u modliszki), owalnych oczach, uskrzydlona; wyróżnia się kastę długoskrzydłą i krótkoskrzydłą, która jednak stanowi jedynie do 2% wszystkich samic. Samiec brązowy, o silnie zgrubiałych czułkach i zredukowanych skrzydłach, ślepy. Nogi u obu płci przynajmniej częściowo żółte.

M.acasta

Wiedeń 01.06.2019 Typowa, długoskrzydła ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Melittobia

Wiedeń 01.06.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

M.acasta female

Wiedeń 01.06.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Status. Pospolita i liczna. Samice stanowią około 95 % populacji
  2. Siedlisko. Plastyczna ekologicznie – obserwowana wszędzie tam, gdzie znajduje gatunki żywicielskie
  3. Wymiary. Samica 1.5-2.3 mm. Samiec 1.5-2.5 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do jesieni; żyjące bardzo krótko i walczące między sobą o możliwość kopulacji samce pojawiają się tylko wiosną
  5. Lokalizacja. Austria. Występuje w całej Europie (i nie tylko), w tym w Polsce
  6. Pokarm. Samice pobierają pokarm płynny – w tym soki organiczne swoich ofiar. Samce nie pobierają pożywienia. Larwy są ektopasożytami owadów – bardzo wielu rozmaitych żądłówek (w tym pszczół, trzmieli, miesierek, grzebaczy i os), ale również muchówek, motyli i chrząszczy. Porażają preimaginalne stadia rozwojowe
  7. Podobne. Samice można pomylić z wieloma innymi bleskotkami. Samce charakterystyczne. Jedyny europejski gatunek z rodzaju, choć istnieje hipoteza, że w istocie stanowi kompleks bliźniaczych gatunków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adrian Atamańczuk

avidal

Leave a Reply