Halictus leucaheneus – Smuklik smagły

Halictidae – Smuklikowate
Ciało brązowozielone. Czoło u samic charakterystycznie wyciągnięte i zwykle skąpo owłosione. Na odwłoku jasne przepaski, które często są przerwane, bądź przewężone po środku. Czułki samców pomarańczowe. Samiec smuklejszy, niż samica.

Okolice Warszawy – Sierpień 2022 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Okolice Warszawy – Sierpień 2022 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012 ♂

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012 ♂

  1. Liczebność. Raczej rzadki, lokalnie liczny
  2. Biotop. Otwarte tereny piaszczyste skąpo porośnięte roślinnością oraz kwietne łąki, ugory, przydroża, skraje lasów…Gatunek prawdopodobnie nie tworzy kolonii
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, dolnośląskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku i nektaru
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione smukliki
  8. Uwagi. Identyfikacja Darecki (osobniki z Łodzi i Warszawy) i Jacek Wendzonka (osobnik z Lubina)
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk Meadowlark avidal

Lubin 2021 ♀ Fot. Meadowlark

Hal.leucaheneus

Lubin 11.07.2018 ♀ Fot. Meadowlark

H.leucaheneus

Lubin 11.07.2018 ♀ Fot. Meadowlark

H.leucaheneus female

Lubin 11.07.2018 ♀ Fot. Meadowlark


avidal

Leave a Reply