Halictus leucaheneus – Smuklik

Halictidae – Smuklikowate
Ciało brązowozielone. Czoło u samic charakterystycznie wyciągnięte i zwykle skąpo owłosione. Na odwłoku jasne przepaski, które często są przerwane, bądź przewężone po środku. Czułki samców pomarańczowe. Samiec smuklejszy, niż samica.

Widzew 02.07.2012

Łódź – Widzew 02.07.2012 Samiec

Widzew 02.07.2012

Widzew 02.07.2012

  1. Liczebność. Raczej rzadki, lokalnie liczny
  2. Biotop. Otwarte tereny piaszczyste skąpo porośnięte roślinnością oraz kwietne łąki, ugory, przydroża, skraje lasów…Gatunek prawdopodobnie nie tworzy kolonii
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku i nektaru
  7. Podobne. Inne zielonkawe smukliki
  8. Uwagi. Smuklika oznaczył Jacek Wendzonka
  9. Uwagi 2. Samicę obserwowała Meadowlark
Hal.leucaheneus

Lubin 11.07.2018 Samica Fot. Meadowlark

H.leucaheneus

Lubin 11.07.2018 Fot. Meadowlark

H.leucaheneus female

Lubin 11.07.2018 Fot. Meadowlark

Dodaj komentarz