Nomioides minutissimus – Łusareczek zielony

Halictidae – Smuklikowate
Znany też jako półzielonek matowy. Głowa i tułów ciemnozielone, zmatowione przez drobne punktowanie. Oczy niebieskoszare z niezbyt wyraźnym, ciemnym plamkowaniem. Przedni brzeg tułowia, tarczka, część propodeum, nadustek i nogi są żółte. U samicy znaczna część odwłoka kremowożółta z ciemnymi przepaskami na tylnych krawędziach tergitów.
Samiec ma bardziej smukły tułów, który jest w większości ciemny z żółtymi przepaskami.

Bułgaria – 06.06.2019 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Bułgaria – 06.06.2019 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki VU 
  2. Biotop. Ciepłe i suche tereny piaszczyste, szczególnie wydmy śródlądowe. Gniazduje w glebie, czasem w agregacjach
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5 mm – to maleńka pszczoła
  4. Aktywność. Jedno pokolenie od czerwca do sierpnia
  5. Lokalizacja. Bułgaria. W Polsce wykazywany z terenów piaszczystych w Kampinoskim Parku Narodowym i historycznie z okolic Torunia
  6. Pokarm. Nektar z różnych gatunków kwiatów. W północnym zasięgu często obserwowany na macierzance (Thymus spp). Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku i nektaru
  7. Podobne. Samica charakterystyczna, choć w południowej Europie występują inne gatunki z rodzaju. Bardzo podobny kolorystycznie jest Nomioides facilis, u którego twarz jest tak długa jak szeroka. Samce N. minutissimus są podobne do innych smuklikowatych, rozróżnialne po niebieskoszarych oczach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak
  9. Uwagi 2. Pasożytem gniazdowym jest Sphecodes nomioides, nie wykazany z Polski

Sylvester Kociniak

Leave a Reply