Rophites canus – Wigorczyk lucernowiec

Halictidae – Smuklikowate
Poprzednio w rodzaju Rophitoides. Ciało czarnobrązowe. Tułów pokryty gęstymi włoskami – u samicy zwykle żółtobrązowymi, u samca szarymi. Odwłok z cienkimi, nieprzerwanymi, jasnymi przepaskami na tylnych krawędziach tergitów; przepaski te są szersze u samic. Nogi samicy czarne; u samca uda czarne, golenie i stopy brązowe. Apikalne człony czułków samców od wewnątrz czerwonobrązowe. Skrzydła przezroczyste; w przednim skrzydle 2 komórki kubitalne Cu.

R.canus male

Stradów 11.06.2018 ♂

R canus male

Stradów 11.06.2018 ♂

R.canus female

Stradów 11.06.2018 ♀

R canus female

Stradów 11.06.2018 ♀

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, lokalnie liczny – zwłaszcza na południu kraju. Czerwona Lista kat. LC
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne , murawy psammofilne, lasostepy, suche łąki i polany, zbocza z wystawą południową, kwietne tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 7-8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień/wrzesień. Zimuje jajo, z których na wiosnę wylęgają się larwy i żerują na zgromadzonym zapasie
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice magazynują zapasy pyłku i nektaru; odwiedzają głównie bobowate, szczególnie chętnie zbierają pokarm z kwiatów lucerny i cieciorki, nieco rzadziej z koniczyn i komonic – transportują go na tylnych nogach. Okazjonalnie zalatują na kwiaty z innych rodzin, z których jednak pobierają jedynie nektar. Gniazdują w mniejszych lub większych agregacjach liczących do 100 000 osobników
  7. Podobne. Liczne inne niewielkie żądłówki, w tym inne, zwykle przeciętnie większe gatunki z rodzaju Rophites
  8. Uwagi. Identyfikacja Darecki
Roph.canus

Stradów 11.06.2018 ♂

R.canus

Stradów 11.06.2018 ♂

2 thoughts on “Rophites canus – Wigorczyk lucernowiec

  1. Jest dobrze oznaczony, więc może być bez cf. Samce podobnych gatunków mają trochę dłuższe czułki, ale raczej ten gatunek należy do rodzaju Rhophitoides – podział z tym taksonem jako podrodzajem Rophites jest nieaktualny.

Leave a Reply