Rophitoides canus – Pseudowigorczyk lucernowiec

Halictidae – Smuklikowate
Ciało czarno-brązowe. Tułów pokryty gęstymi włoskami – u samicy zwykle żółto-brązowymi, u samca szarymi. Odwłok z cienkimi, nieprzerwanymi, jasnymi przepaskami na tylnych krawędziach tergitów; przepaski te są szersze u samic. Nogi samicy czarne; u samca uda czarne, golenie i stopy brązowe. Apikalne człony czułków samców od wewnątrz czerwono-brązowe. Skrzydła przezroczyste; w przednim skrzydle 2 komórki kubitalne Cu.

R.canus male

Stradów 11.06.2018 ♂

R canus male

Stradów 11.06.2018 ♂

R.canus female

Stradów 11.06.2018 ♀

R canus female

Stradów 11.06.2018 ♀

 1. Status. Niezbyt pospolity, lokalnie liczny – zwłaszcza na południu kraju LC
 2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne , murawy psammofilne, lasostepy, suche łąki i polany, zbocza z wystawą południową, kwietne tereny otwarte
 3. Wymiary. Długość ciała 7-8 mm
 4. Aktywność. Czerwiec – sierpień/wrzesień. Zimują jaja, z których na wiosnę wylęgają się larwy i żerują na zgromadzonym zapasie
 5. Lokalizacja. Ponidzie
 6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice magazynują zapasy pyłku i nektaru; odwiedzają głównie bobowate, szczególnie chętnie zbierają pokarm z kwiatów lucerny i cieciorki, nieco rzadziej z koniczyn i komonic – transportują go na tylnych nogach. Okazjonalnie zalatują na kwiaty z innych rodzin, z których jednak pobierają jedynie nektar. Gniazdują w mniejszych lub większych agregacjach liczących do 100 000 osobników
 7. Podobne. Liczne inne niewielkie żądłówki, w tym inne, zwykle przeciętnie większe gatunki z rodzaju Rophites
 8. Uwagi. Identyfikacja Darecki
 9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
Roph.canus

Stradów 11.06.2018 ♂

R.canus

Stradów 11.06.2018 ♂


avidal

4 thoughts on “Rophitoides canus – Pseudowigorczyk lucernowiec

 1. Jest dobrze oznaczony, więc może być bez cf. Samce podobnych gatunków mają trochę dłuższe czułki, ale raczej ten gatunek należy do rodzaju Rhophitoides – podział z tym taksonem jako podrodzajem Rophites jest nieaktualny.

 2. Tak jak pisał powyżej Darecki, lucernowiec to pseudowigorczyk (Rophitoides) – osobny rodzaj. Tak przynajmniej jest w źródłach, z którymi się spotkałam, m.in. broszurce Flagi i Celarego, kluczach PTE, Atlas Hymenoptera…

Leave a Reply