Aphanistes ruficornis – Zwężeń barwny

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarnożółta. Twarz żółta. Nadustek żółty, wyciągnięty w dzióbek. Żuwaczki żółte. Tułów czarny z czerwonymi wstawkami przy nasadzie skrzydeł i w części apikalnej. Scutellum czarne, niemal płaskie. Odwłok uderzająco smukły, stylikowany, bocznie spłaszczony. Odwłok czerwony; tergity 2 oraz 5-7 zwykle częściowo czarne. Pokładełko krótkie. Tylne biodra i golenie z czarnymi wierzchołkami. Tylne stopy żółte. Czułki żółtoczerwone. Skrzydła żółtawo przyciemnione, zwierciadełka brak. Pterostigma jasnożółta, wąska i długa.

Lubuskie 08.08.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 08.08.2012 ♀ Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 08.08.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 08.08.2012 ♀ Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 15-21 mm. Długość przedniego skrzydła 8-15 mm
  4. Aktywność. Lipiec i sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy są endoparazytoidami gąsienic, a potem poczwarek motyli ( imago opuszcza poczwarkę ); preferują duże gatunki. Wymienia się Lymantria monacha, Panolis flammea, Colocasia coryli, Callimorpha dominula, Sphinx pinastri, Laothoe populi
  7. Podobne. Kilka innych gąsieniczników z podrodziny Anomaloninae rózniących się min. ubarwieniem czułków ( ciemne u Aphanistes bellicosus i Aphanistes xanthopus , scutellum, odwłoka i nóg, oraz cechami niedostrzegalnymi na fotografiach terenowych ( np. kształt pazurków )
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Ryszard Orzechowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja avidal

2 thoughts on “Aphanistes ruficornis – Zwężeń barwny

Leave a Reply