Excavarus apiarius – Larczyn płastowiec

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa i tułów czarne. Poniżej czarnego scutellum dwie żółte plamki. Odwłok czarny z żółtymi przepaskami na każdym tergicie; przepaski te mogą niekiedy być tak szerokie, że niektóre tergity – zwłaszcza te przy końcu odwłoka – stają się niemal całkowicie żółte. Zwierciadełko czterokątne. Pterostigma dwubarwna, czarnożółta. Pokładełko niewidoczne. Jedyny przedstawiciel rodzaju w Polsce.

Młynek 05.08.2014

Łódź – Młynek 05.08.2014

Młynek 05.08.2014

Łódź – Młynek 05.08.2014

Młynek 08.08.2014

Łódź – Młynek 08.08.2014

Młynek 08.08.2014

Łódź – Młynek 08.08.2014

  1. Status. Lokalnie liczny
  2. Siedlisko. Skraje lasów, parki, aleje, brzegi wód, zadrzewienia; w poszukiwaniu pokarmu odwiedza baldachowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Najłatwiej spotkać go w sierpniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami larw płastów z rodzaju Craesus; być może także innych rośliniarek
  7. Podobne. Exenterus amictorius. Przypomina też niektóre wyślepkowate Conopidae, od których najłatwiej odróżnić go po długich czułkach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
E.apiarius

Okuninka 21.07.2015

Łódź – Dolina Olechówki 13.07.2021

Łódź – Dolina Olechówki 13.07.2021

E apiarius

Okuninka 21.07.2015


avidal

Leave a Reply