Ichneumon emancipatus – Gąsienicznik różnobarwny

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Twarz samicy czarna, samca żółta. Tułów czarny. Scutellum żółte. Odwłok dwubarwny – u samicy pomarańczowoczarny, u samca żółtoczarny; stylik czarny u obu płci. Pokładełko bardzo krótkie, trudno dostrzegalne. Krętarze czarne. Uda samicy czarne, uda samca czarne z żółtymi wierzchołkami. Golenie samicy w znacznej mierze pomarańczowe, golenie samca żółte – tylko tylna para z czarnymi obrączkami apikalnymi. Stopy samicy pomarańczowe, samca żółte. Czułki samicy ze świetliście jasnymi członami środkowymi; czułki samca jednolicie ciemne.

Tatry 07.08.2009 ♂ Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, parki, ogrody, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Tatry
  6. Pokarm. Nektar, rosa. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli
  7. Podobne. Liczne inne gąsieniczniki, w tym Ichneumon stramentor (ciemne tylne stopy)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Camille Thirion i J.Valemberg

Rodzaj Ichneumon - Gąsienicznik


avidal