Ichneumon stramentor – Gąsienicznik przecinkowiec

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Twarz samicy czarna, samca żółta. Tułów czarny. Scutellum żółte. Odwłok dwubarwny, żółtoczarny z przyciemnionymi na brązowo brzegami tergitów; u samicy na ostatnich 3 tergitach żółte plamy wierzchołkowe. Stylik czarny u obu płci. Pokładełko bardzo krótkie, trudno dostrzegalne. Krętarze czarne. Uda samicy czarne, uda samca czarne z żółtymi wierzchołkami. Golenie żółte – tylko tylna para z czarnymi obrączkami apikalnymi. Czułki samicy ze świetliście jasnymi członami środkowymi; czułki samca jednolicie ciemne. Skrzydła przyciemnione.

Lubinicko 17.04.2022 ♀ Fot. Marek Nowacki

Chociszewo 25.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 25.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 17.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów i leśne prześwietlenia, polany, parki, ogrody, łąki, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 13-18 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, rosa. Larwy są parazytoidami gąsienic rozmaitych gatunków motyli
  7. Podobne. Liczne inne gąsieniczniki, w tym Ichneumon emancipatus (jasne tylne stopy). Zwłaszcza samiec trudny do rozpoznania na fotografiach terenowych
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Marek Nowacki Lucyna Bugiera

Chociszewo 25.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 27.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera


Rodzaj Ichneumon - Gąsienicznik


Lucyna Bugiera avidal

Leave a Reply