Ichneumon inquinatus – Gąsienicznik pastewnikowiec

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna. Tułów czarny; u samca żółte są tegule i smugi na bokach scutum. Scutellum u obu płci żółte. Odwłok samicy czarny z żółtymi plamami na ostatnich dwóch tergitach. Odwłok samca w przedniej części żółty, w tylnej czarny, bez żółtych plam wierzchołkowych. Uda i biodra u samicy czarne u samca biodra 1-ej i 2-ej pary nóg są żółte, a uda dwubarwne – żółte z czarnymi lampasami. Kolana samicy rdzawobrązowe, samca żółte. Golenie i stopy samicy w znacznym stopniu rdzawoczerwone, samca żółte. Krawędź kostalna przedniego skrzydła u samicy częściowo rdzawoczerwona, co jest najlepiej widoczne przy nasadzie skrzydła. Czułki czarne – u samicy jasne człony środkowe tworzą biały pierścień; u samca takiego pierścienia brak. Zwierciadełko 5-kątne.

Las żeromiński 13.08.2021 ♀

Las żeromiński 13.08.2021 ♀

Las żeromiński 13.08.2021 ♀

  1. Status. Sporadycznie obserwowany; mimo to zapewne nierzadki
  2. Siedlisko. Lasy, polany, ogrody, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 11-15 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik; zimuje imago (samica)
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli – nie udało mi się znaleźć gatunków żywicielskich. Przypuszczalnie samice chętnie porażają gąsienice sówkowatych i mrocznicowatych
  7. Podobne. Samica stosunkowo charakterystyczna. Samiec podobny do wielu innych gatunków o żółtych początkowych tergitach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Rodzaj Ichneumon - Gąsienicznik


avidal

Leave a Reply