Liotryphon spp.

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Ciało smukłe, lecz masywne. Głowa, tułów i odwłok czarne. Nasadowa część nadustka płaska, a sam nadustek 1.8 razy tak szeroki, jak długi, czarny lub czerwony. Pierwszy tergit krótszy od tergitu drugiego. 2 tergit bez wyraźnej bruzdki. Nogi rudopomarańczowe. Pokładełko czarne, piłkowane, dłuższe od reszty ciała. Czułki czarne u obu płci; o podstawy czułków zwykle dwie białe plamy. Skrzydła nie zakrywają wierzchołka odwłoka; zwierciadełko deltoidalne, czworokątne jak u wszystkich Pimplinae.

Ephialtini

Las wiączyński 13.06.2018 ♀

Ephialtini

Las wiączyński 13.06.2018 ♀

Liotryphon

Las wiączyński 13.06.2018 ♀

 1. Liczebność. Przynajmniej niektóre gatunki nierzadkie ( L.crassisetus, L.punctulatus )
 2. Biotop. Lasy, przydroża, parki, ogrody, sady, łąki, zarośla, tereny ruderalne
 3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 15-18 mm, nie licząc pokładełka
 4. Aktywność. Od maja do września/października
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
 6. Pokarm. Larwy są ektoparazytoidami larw chrząszczy ksylofagicznych i gąsienic motyli (zwłaszcza z rodziny Sesiidae). Być może także larw rośliniarek Siricidae
 7. Podobne. Gatunki z rodzajów Ephialtes i Dolichomitus różnią się szczegółami budowy ciała dostrzegalnymi pod binokularem – min. długością pierwszego tergitu, obecnością bruzdki na 2 tergicie (dotyczy rodzaju Dolichomitus), szerokością nadustka, proporcjami ząbków żuwaczek, budową pokładełka i genitaliów. Fotografie mogą przedstawiać dowolnego reprezentanta plemienia Ephialtini, jednak rodzaju Liotryphon  wydał mi się najbardziej prawdopodobny (tylne golenie ciemniejsze u chociażby Ephialtes manifestator i Dolichomitus imperator)
 8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
 9. Gatunki wykazane z Polski
 • Liotryphon crassisetus
 • Liotryphon caudatus
 • Liotryphon punctulatus
 • Liotryphon ascaniae
 • Liotryphon strobilellae

avidal

Leave a Reply