Lissonota spp. – Porutnice

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Ciało smukłe. Głowa na ogół czarna. Oczy z cienką, jasną obwódką, lub bez niej. Nadustek miejscowo, silnie wypukły (w części środkowej, przy podstawie) – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. Tułów u większości gatunków jednolicie czarny, u niektórych z białymi pasami na śródpleczu i z jasnym scutellum. Odwłok cylindryczny, czarny, bądź czerwonoczarny, zwykle wystający poza skrzydła; stylik stosunkowo krótki. Hypogium widoczne przy widoku z boku. Pokładełko długie, zawsze dłuższe od odwłoka.
Skrzydła przezroczyste. Zwierciadełko o zmiennym kształcie; żyłka poprzeczna 2m-Cu (żyłka odchodząca od zwierciadełka w kierunku tylnej krawędzi skrzydła) szkliście, bąbelkowato rozmazana, przez co sprawia wrażenie przerwanej.
Wchodzą w skład podrodziny Banchinae.
W Polsce niemal 50 gatunków, których rozróżnienie na fotografiach terenowych w większości wypadków jest niemożliwe.

Lissonota species

Lubin 11.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Lissonota.

Lubin 11.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Lubinicko 19.06.2022 Lissonota rubrica Fot. Marek Nowacki

Lissonota

Lubin 11.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Wiele gatunków zalicza się do pospolitych
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, łąki, zarośla, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała większości gatunków zamyka się w rozdziale między 6 a 13 mm, w zależności od gatunku. Niektóre są jednak wyraźnie mniejsze – w tym Lissonota saturator (4-7 mm), czy Lissonota dubia (4-5.5 mm)
  4. Aktywność. Od końca maja do września/października
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie, lubuskie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem i sokami roślinnymi; chętnie spijają rosę z liści. Larwy rozwijają się w ciałach gąsienic motyli; zakres gatunków żywicielskich rodzaju Lissonota jest bardzo szeroki, obejmuje być może wszystkie nawet rodziny Lepidoptera. Niektóre gatunki porażają także larwy rośliniarek
  7. Podobne. Wiele innych gąsieniczników, które można odróżnić na podstawie cech podanych na wstępie opisu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki Meadowlark
  9. Rodzaj Lissonota w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply