Pseudoamblyteles homocerus

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna. Tułów i odwłok czarne. Pokładełko czarne, bardzo krótkie i trudno dostrzegalne. Biodra i krętarze czarne. Uda i golenie czerwonopomarańczowe; na tylnych i środkowych goleniach długie ostrogi apikalne. Stopy (zwłaszcza tylne) zauważalnie ciemniejsze od goleni. Czułki całkowicie czarne lub z czerwonawymi niektórymi członami; zwykle środkowymi. Skrzydła brązowo przyciemnione; zwierciadełko pięciokątne.

Chociszewo 26.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 26.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 26.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 26.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania; zapewne pospolity
  2. Biotop. Lasy, polany, ogrody, łąki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 14-22 mm; zwykle wyraźnie poniżej 20 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od lipca do września
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami gąsienic i poczwarek rozmaitych motyli – wymienia się Noctuidae, Notodontidae, Erebidae i Nymphalidae
  7. Podobne. Liczne inne gąsienicznikowate o zbliżonym ubarwieniu ciała
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera

Chociszewo 05.05.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 05.05.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 05.05.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 05.05.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply