Stauropoctonus bombycivorus – Potworak agresor*

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Duży i efektowny gąsienicznik z podrodziny Ophioninae o smukłej budowie ciała. Ubarwienie od żółtobrązowego do czerwonobrązowego z czarnymi akcentami; wierzchołek odwłoka ciemny. Nogi i czułki pomarańczowe; krętarze 2 i 3 pary nóg uzbrojone w skierowane do dołu ostrogi – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydła przezroczyste; pterostigma wyraźnie wydłużona, zwierciadełko otwarte.

S bombycivorus

Łódź – BRUS 30.06.2019

Stauropoctonus

Łódź – BRUS 30.06.2019

St.bombycivorus

Łódź – BRUS 30.06.2019

  1. Status. Rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, parki, ogrody, polany – wszędzie tam, gdzie znajduje gatunek żywicielski
  3. Wymiary. Długość ciała 22-26 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami gąsienic Stauropus fagi; być może porażają także gąsienice innych gatunków motyli
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny; inne gatunki z rodzaju nie występują w Europie
  8. Uwagi. Identyfikacja So Shimizu
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. *-proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

avidal

Leave a Reply