Stenichneumon culpator – Gąsienicznik czerwonawy

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Typowy przedstawiciel podrodziny Ichneumoninae. Tułów czarny, odwłok czarnoczerwony, bez białych plam na końcowych tergitach. Scutellum czarne. Uda czarne, golenie czerwone. Biodro z krótkim lecz masywnym, owłosionym wyrostkiem – cecha diagnostyczna gatunku, niestety zwykle niedostrzegalna na fotografiach terenowych. Zwierciadełko pięciokątne. Czułki u samca całe czarne, u samicy rozjaśnione  w połowie długości.

Las wiączyński 22.11.2012

Las wiączyński 22.11.2012 ♀

Las wiączyński 22.11.2012

Las wiączyński 22.11.2012 ♀

Las wiączyński 22.11.2012 Samica

Las wiączyński 22.11.2012 ♀

Gałków 12.03.2011

Gałków 12.03.2011 ♀

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 11-15 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik, potem samice zapadają w diapauzę (zimują zwykle pod korą powalonych drzew), samce giną
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spija rosę. Nie potrzebuje wiele pokarmu. Larwy rozwijają się w gąsienicach i poczwarkach różnych motyli, głównie z Noctuidae
  7. Podobne. Wiele innych gąsieniczników, nieraz bardzo podobnych; decyduje suma cech diagnostycznych, z których część podana jest na górze strony
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal

Chociszewo 11.09.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Las wiączyński 01.04.2011

Las wiączyński 01.04.2011 ♀

Żakowice 24.03.2012

Żakowice 24.03.2012 ♀

Żakowice 24.03.2012

Żakowice 24.03.2012 ♀

Chociszewo 27.04.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Łagiewniki 28.03.2011

Łódź – Łagiewniki 28.03.2011 ♀

Ślądkowice 11.04.2011

Ślądkowice 11.04.2011 ♀


avidal

Leave a Reply