Stenichneumon culpator – Gąsienicznik czerwonawy

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Typowy przedstawiciel podrodziny Ichneumoninae. Tułów czarny, odwłok czarnoczerwony, bez białych plam na końcowych tergitach. Scutellum czarne. Uda czarne, golenie czerwone. Zwierciadełko pięciokątne. Czułki u samca całe czarne, u samicy rozjaśnione  w połowie długości.

Las wiączyński 22.11.2012

Las wiączyński 22.11.2012

Las wiączyński 22.11.2012

Las wiączyński 22.11.2012

Las wiączyński 22.11.2012 Samica

Las wiączyński 22.11.2012 Samica

Gałków 12.03.2011

Gałków 12.03.2011

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 11-15 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik, potem samice zapadają w diapauzę ( zimują zwykle pod korą powalonych drzew ), samce giną
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spija rosę. Nie potrzebuje wiele pokarmu. Larwy rozwijają się w gąsienicach i poczwarkach różnych motyli, głównie z Noctuidae
  7. Podobne. Wiele innych gąsieniczników, nieraz bardzo podobnych; decyduje suma cech diagnostycznych, z których część podana jest na górze strony
Las wiączyński 01.04.2011

Las wiączyński 01.04.2011

Żakowice 24.03.2012

Żakowice 24.03.2012

Żakowice 24.03.2012

Żakowice 24.03.2012

Las wiączyński 22.11.2012

Las wiączyński 22.11.2012

Łagiewniki 28.03.2011

Łódź – Łagiewniki 28.03.2011

Ślądkowice 11.04.2011

Ślądkowice 11.04.2011

Dodaj komentarz