Syzeuctus bicornis – Rapiera rogata*

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa i tułów w znacznej mierze czarne; twarz samca białożółta. Na czole dwa małe wyrostki przypominające miniaturowe rogi – stąd nazwa gatunkowa. Pierwsze 4 lub pierwszych 5 segmentów odwłoka żółtopomarańczowe do czerwonawych, pozostałe tej samej barwy, bądź czarne; wierzchołek odwłoka czarny. Pokładełko dłuższe od reszty ciała. Nogi w większości żółtopomarańczowe; u samicy biodra i częściowo tylne golenie oraz stopy są czarne. Skrzydła przezroczyste, bez zaciemnienia wierzchołkowego; zwierciadełko zamknięte. Należy do podrodziny Banchinae.

S.bicornis

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

S.bicornis

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

S.bicornis

Łódź – BRUS 03.07.2019 Widoczne wyrostki („rogi”) na czole – istotna cecha diagnostyczna rodzaju

S.bicornis

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

  1. Liczebność. Nieznana
  2. Biotop. Lasy, zarośla, parki, ogrody, polany – wszędzie tam, gdzie znajduje gatunek żywicielski
  3. Wymiary. Długość ciała 8.5-11 mm
  4. Aktywność. Maj – ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy są endoparazytoidami gąsienic, a być może także poczwarek motyli nieznanych mi gatunków; żerują na wciąż żywej ofierze (koinobionty)
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju (w Polsce jeszcze co najmniej 4) mają przyciemnione wierzchołki skrzydeł. Bardzo podobne są też gatunki z rodzaju Glypta, u których wyrostki na czole są dłuższe. Rodzaj Lissonota wyrostków czołowych jest pozbawiony
  8. Uwagi. Identyfikacja Gavin Broad
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. *-proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa
S bicornis

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

S.bicornis

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

S.bicornis

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

Syzeuctus

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

Syzeuctus

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂


avidal

Leave a Reply